cá tươi hải sản

Cá Tươi

Cá đối biển

159.000

Cá Tươi

Cá hường sọc

189.000

Cá Tươi

Cá hường

149.000

Cá Tươi

Cá bạc má

149.000

Cá Tươi

Cá cơm

129.000

Cá Tươi

Cá chuồn

109.000

Cá Tươi

Cá chim

169.000

Cá Tươi

Cá cam

169.000

Cá Tươi

Cá liệt

169.000

Cá Tươi

Cá lưỡi trâu

169.000

Cá Tươi

Cá phèn

149.000
269.000

Cá Tươi

Cá mú biển

249.000

Cá Tươi

Cá sóc

149.000

Cá Tươi

Cá nục

109.000

Cá Tươi

Cá Ngân

159.000

Cá Tươi

Cá kình

159.000

Cá Tươi

Cá lò

109.000

Cá Tươi

Cá ngừ bò

129.000

blog ẩm thực